Hautakivisuunnittelu.fi -sähköisten palvelujen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kauhavan Kiviveistämö Oy
Mäenpääntie 237
622000 KAUHAVA
Puhelin 06 434 6420
Y-tunnus: 9210291-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Antti Mäki
Puh. 06 434 6420
sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhavankiviveistamo.fi

3. Rekisterin nimi

Hautakivisuunnittelu.fi sähköisten palvelujen rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkaan tilaaman tuotteen perille toimittamiseksi tarpeellista.
Tietoja voidaan luovuttaa:

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Henkilön tunnistamista varten henkilöllä täytyy olla virallinen henkilötodistus. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.